วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

Zermatt เมืองแห่งเทพนิยาย

Zermatt เมืองแห่งเทพนิยาย

Zermatt เป็นสถานีปลายทางของเส้นทางรถไฟสายตะวันตกของขบวนรถด่วนพิเศษ Glacier Express ตั้งอยู่บนเชิงเขา Matterhorn นอกจากความสวยงามที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งเทพนิยายและความฝันแล้ว ยังเป็นเมืองที่อากาศบริสุทธิ์ ไร้มลพิษที่สุดในโลก ที่นี่ห้ามใช้รถยนต์ทุกประเภท จะมีรถไฟฟ้าสำหรับบริการสาธารณะไว้ให้บริการ

ระหว่างทางเดินเข้าชมหมู่บ้านเราจะได้ชมทัศนียภาพที่งดงาม ด้วยบ้านเรือนไม้สไตล์วาเลย์สุดคลาสสิค ขนาดไม่สูงมาก สร้างลดหลั่นไปตามเชิงเขา บรรยากาศโรแมนติก ประหนึ่งเมืองในเทพนิยายก็ไม่ปาน ฉากหลังของหมู่บ้านเป็นยอดเขา Matterhorn เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ มีลักษณะเป็นยอดแหลมสูง จึงสัญลักษณ์ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นมงกุฎแห่งสวิส และที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดคือสัญลักษณ์ช็อคโกแลตแบรนด์ดังของสวิส นั่นคือ Toblerone นั่นเอง

Matterhorn Glacier Paradise เยี่ยมชมยอดเขา Matterhorn ด้วยเคเบิ้ลคาร์ที่สูงที่สุดในยุโรป สูงถึง 3,883 เมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นจุดสูงสุดของเขตสกี Zermatt-Cervinia ระหว่างการเดินทางจะมีลำธาร Matter Vispa อันเกิดจากหิมะบนยอดเขา Matterhorn ละลาย กลายเป็นน้ำที่ใสสะอาดไหลผ่านเมือง ยิ่งชวนให้เมือง Zermatt แห่งนี้ยิ่งน่าหลงใหลมากยิ่งขึ้น

         Bahnhofstrasse เป็นถนนสายหลักของหมู่บ้าน ห้ามยานพาหนะวิ่ง เราสามารถเดินเที่ยวชมบ้านเรือน และร้านค้าสองข้างทางที่เต็มไปด้วยของฝาก ของที่ระลึก และสิ่งที่ห้ามพลาดเมื่อมาถึงสวิสเซอร์แลนด์คือต้องช้อปปิ้งนาฬิกากลับบ้านกัน

โบสถ์โบราณ St.Mauritius ศาสนสถานคู่บ้านคู่เมือง Zermatt ประดับด้วยนาฬิกา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของเมืองแห่งนี้ และบริเวณใกล้เคียงกันมี Matterhorn Museum บอกเล่าความเป็นมาของเมือง Zermatt และภูเขา Matterhorn