วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

Yellowstone National Park USA

Yellowstone National Park USA

Yellowstone National Park เป็นอุทยานแห่งแรกของโลก และของสหรัฐอเมริกา เป็นที่ราบสูง Yellowstone เป็นที่ราบสูงที่ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาร็อคกี้ ด้วยภูมิประเทศที่แตกต่างไม่เหมือนที่อื่นใด อันเกิดจากปรากฏการณ์ที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนโลก ส่งผลให้เกิดเป็นลักษณะทางกายภาพที่สวยงาม และมีความมหัศจรรย์มากที่สุดในโลก

ภายในอุทยานมีธรรมชาติหลากหลายลักษณะให้เราได้เรียนรู้มากมาย เช่น ภูเขาสูง หน้าผาชัน น้ำพุร้อน บ่อน้ำร้อน และน้ำตก ซึ่งเป็นที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทุกมุมโลก

บ่อน้ำพุสีรุ้ง เป็นแลนด์มาร์คของที่นี่ เกิดจากความร้อนของหินลาวาในชั้นใต้ผิวโลก ที่ยังคงส่งความร้อนออกมา ทำให้เกิดเป็นบ่อน้ำร้อน แต่ที่พิเศษไปกว่านั้นคือบริเวณรอบ ๆ บ่อ มีการไล่เฉดสีฟ้า เขียว เหลือง ส้ม แดง เนรมิตเป็นสีรุ้งที่สวยงาม เกิดจากแบคทีเรีย และพืชเซลล์เดียวบางชนิดที่ทนความร้อนได้อาศัยอยู่บริเวณรอบ ๆ บ่อ และบริเวณใกล้ ๆ กัน ก็จะมีบ่อโคลนเดือด ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเป็นอย่างมาก

บ่อน้ำพุร้อน Old Faithful Geyser เป็นบ่อน้ำพุขนาดใหญ่ สูงถึง 100-200 ฟุต และความมหัศจรรย์ก็คือน้ำพุจะพุ่งร้อนจะพุ่งกระโจนขึ้นมาทุก ๆ 33 และ 93 นาที อย่างสม่ำเสมอประมาณ 100 ปีมาแล้ว

Grand Canyon แห่งอุทยาน Yellowstone เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลก อันเนื่องมาจากภูเขาไฟระเบิด และการเคลื่อนตัวของน้ำแข็ง ปัจจุบันเป็นกลายเป็นแม่น้ำ Yellowstone ที่ไหลผ่านช่องว่างระหว่างหน้าผา มีระยะทางยาว 38 กิโลเมตร

Yellowstone National Park เป็นพื้นที่ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของของเหลวที่อยู่ชั้นใต้ดิน การเคลื่อนไหวที่รุนแรงส่งผลให้เกิดลักษณะภูมิประเทศที่สวยงาม แปลกตา มีการสำรวจว่าภูเขาไฟใต้ดินระเบิดครั้งล่าสุดเมื่อประมาณ 630,000 ปีที่แล้ว และมีการคาดการณ์ว่าอีกภายใน 100 ปีข้างหน้า จะเกิดการปะทุของภูเขาไฟชั้นใต้ดินแห่งนี้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะสร้างความเสียหายอย่างมหาศาล ดังนั้นจึงเป็นที่เฝ้าระวังของนักวิทยาศาสตร์ และนักธรณีวิทยาอย่างใกล้ชิด