วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

ประเทศที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าได้แล้ว มีที่ไหนบ้าง ? 

ประเทศที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าได้แล้ว มีที่ไหนบ้าง ? 

ในช่วงที่สถาการณ์ของการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 ตั้งแต่เริ่มต้นจากปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้ การคิดค้นพัฒนาวัคซีนเพื่อฉีดให้กับประชากรในแต่ละประเทศนั้น ดูเหมือนจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น จนส่งผลให้ปัจจุบันในหลาย ๆ ประเทศ เริ่มมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเงื่อนไขที่เจ้าของประเทศเป็นผู้กำหนดขึ้นมานั่นเอง

ในการเปิดประเทศนั้นส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะช่วยให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศนั้น ๆ ได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้ธุรกิจต่างของแต่ละประเทศกลับมาเริ่มฟื้นตัวอีกครั้ง หลังจากได้รับผลกระทบของการระบาดในโรคโควิค – 19 จนต้องปิดประเทศมาอย่างยาวนานนั่นเอง  นอกจากนี้ในบางประเทศที่อนุญาตให้เดินทางไปได้แล้วนั้น ก็ยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ฟรี จากการเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวภายในประเทศนั้น ๆ อีกด้วย และด้วยเหตุนี้ ในช่วงที่สถานการณ์ของโรคโควิด – 19 ภายในประเทศไทยยังไม่ดีขึ้นหรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยเท่าไร การเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รับวัคซีนคุณภาพดีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม จึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและเป็นแนวคิดที่ไม่เลวเลยทีเดียว

แต่ไม่ใช่ทุกประเทศที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนได้เลย เนื่องจากอาจจะยังไม่มีนโยบายหรืองบประมาณในส่วนนี้มากพอ  จึงเปลี่ยนเป็นการกำหนดเงื่อนไขให้สามารถเดินทางเข้าได้ แต่ต้องแสดงผลการตรวจโรคโควิด – 19 ภายในเวลาที่กำหนด รวมไปถึงในบางประเทศอาจจะต้องแสดงหลักฐานการเข้ารับวัคซีนให้เรียบร้อย ตามยี่ห้อหรือจำนวนโดสที่กำหนด

สำหรับผู้ที่สนใจและมีเงื่อนไขตรงตามที่แต่ละประเทศกำหนดไว้ หากต้องการเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศนั้น ๆ ก็สามารถทำได้อย่างแน่นอนโดยในปี 2021 นั้น มีการอัพเดทข้อมูลของแต่ละ ประเทศที่เปิดให้นักท่องเที่ยวไปได้แล้ว โดยมีรายชื่อและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1 . ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.A.)

การเดินทางไปประเทศอเมริกาแสดงหลักฐานผลการตรวจว่าเป็น ลบ สามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้เลย โดยไม่ต้องกักตัวรวมถึงสามารถติดต่อขอรับบริการฉีดวัคซีนได้อีกด้วย

2 . เกาะกวม (Guam)

แสดงหลักฐานผลการตรวจว่าเป็น ลบ สามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้เลย โดยไม่ต้องกักตัว รวมถึงสามารถติดต่อขอรับบริการฉีดวัคซีนได้อีกด้วย

3 . ประเทศโครเอเชีย (Croatia)

แสดงหลักฐานการเข้ารับวัคซีน โมเดอร์นา, จอห์นสันฯ, ไฟเซอร์และแอสตร้าเซเนก้า ครบ 2 โดส สามารถเดินทางเข้าไปโดยไม่ต้องกักตัว

4 . ประเทศฝรั่งเศส (France)

แสดงหลักฐานการเข้ารับวัคซีน โมเดอร์นา, จอห์นสันฯ, ไฟเซอร์และแอสตร้าเซเนก้า ครบ 2 โดส สามารถเดินทางเข้าไปโดยไม่ต้องกักตัว

5 . โปแลนด์ (Poland)

นักท่องเที่ยวจากประเทศไทย และอีกบางประเทศ สามารถเดินทางไปได้แต่ต้องแสดงหลักฐานการเข้ารับวัคซีน โมเดอร์นา, จอห์นสันฯ, ไฟเซอร์และแอสตร้าเซเนก้า ครบ 2 โดส โดยไม่ต้องกักตัว

6 . ประเทศไต้หวัน (Taiwan)

มีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว รวมถึงต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนชนิดใดก็ได้ มากกว่า 1 เดือน โดยมีการกักตัว 7 – 14 วัน

7 . ประเทศบังกลาเทศ (Bangladesh)

แสดงหลักฐานการตรวจว่าเป็นลบ ระยะเวลาภายใน 72 รวมถึงกักตัว 14 วัน

8 . เกาะมัลดีฟส์ (Maldives)

มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเมื่อเดินทางไปถึง หากพบอาการผิดปกติหรือมีไข้จะมีการไปตรวจหาเชื้อโควิดเพิ่มเติมและมีค่าใช้จ่าย รวมถึงต้องแสดงเอกสารผงการตรวจ ไม่เกิน 96 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

9 . ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)

สามารถไปได้แต่ต้องมีการกักตัวก่อน 14  เมื่อเดินทางไปถึง

10 . ประเทศเอกวาดอร์ (Ecuador)

สามารถเดินทางไปได้โดยแสดงผลการรับวัคซีนครบทั้ง 2 โดส หรือหากยังไม่ได้รับวัคซีนต้องมีผลตรวจ ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

และทั้งหมดนี้คือรายชื่ออัพเดท 10 ประเทศที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าได้แล้ว เพียงแต่ต้องมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดเอาไว้ให้ชัดเจน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้คนในพื้นที่หรือแม้แต่ตัวนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปนั้น สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยโดย ปราศจากความกังวลในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรค
โควิด – 19 นั่นเอง