วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

กุ้ยหลิน สวรรค์บนพื้นพิภพ

กุ้ยหลิน สวรรค์บนพื้นพิภพ

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ หากมีโอกาสได้ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน แนะนำที่นี่เลย “กุ้ยหลิน” อยู่ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เป็นพื้นที่ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ฤดูหนาวอุณภูมิต่ำสุดที่ 5 องศาเซลเซียส และในช่วงฤดูร้อนอุณหภูมิสูงสุดที่ 29 องศาเซลเซียส ด้วยอากาศที่เย็นสบาย ไม่หนาว และไม่ร้อนจนเกินไป ประกอบกับธรรมชาติที่สวยงาม กุ้ยหลินจึงเป็นสถานที่ยอดนิยมของทั้งคนจีนและชาวต่างชาติ

กิจกรรมต้องห้ามพลาดของที่นี่ หากพลาดเท่ากับมาไม่ถึงกุ้ยหลิน นั่นคือการล่องเรือในแม่น้ำหลีเจียง ชมทัศนียภาพริม 2 ฝั่งแม่น้ำที่เต็มไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่รูปร่างแปลกตา และเที่ยวชมสถานที่สำคัญและสวยงามหลากหลายแห่ง

เขางวงช้าง เป็นเขาที่ตั้งอยู่ที่จุดเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำหลีเจียง และแม่น้ำเถาฮัว ซึ่งมีลักษณะเหมือนงวงช้าง และบริเวณเดียวกันก็เป็นที่ตั้งของถ้ำคืนไข่มุก ภายในถ้ำเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณแกะสลักด้วยหินบนผนังถ้ำ

เจดีย์เงินเจดีย์ทอง (Moon and Sun Pagoda) เป็นสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองกุ้ยหลิน ตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบซีหู ได้รับการขนานนามว่าเป็นสิ่งปลูกสร้าง ที่สร้างด้วยทองเหลืองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

วังบาดาลแห่งถ้ำขลุ่ยอ้อ เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยที่มีเงาสะท้อนผิวน้ำภายในถ้ำ ประกอบกับแสงไฟประดับประดาภายใน เกิดเป็นภาพที่สวยงามน่าชมมากๆ ภายในถ้ำยังมีภาพเขียนสีฝาผนังโบราณ คาดว่าเป็นศิลปะสมัยราชวงศ์ถัง

นาขั้นบันได้หลงจี๋ เป็นชุมชนของชาวเขาเผ่าเย้า มีอาชีพหลักคือการทำการเกษตร ทำนาที่ตั้งอยู่บนไหล่เขา มีลวดลายที่สวยงามคล้ายหลังมังกร เราสามารถเดินเล่นดูวิถีชีวิตชุมชน และอุดหนุนสินค้าที่ระลึกซึ่งเป็นสินค้าหัตถกรรมของคนในหมู่บ้านอีกด้วย