วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

ไปอเมริกา มีวิธีการเตรียมตัวยังไงบ้าง ?

ไปอเมริกา มีวิธีการเตรียมตัวยังไงบ้าง ?

อเมริกา ถือเป็นประเทศในฝันและเป็นจุดมุ่งสำหรับใครหลายๆคน ที่ในชีวิตต้องการที่จะไปเยือนดินแดนแห่งความศิวิไลซ์นี้สักครั้ง ไม่เพียงแต่เป็นเมืองใหญ่ที่รายล้อมไปด้วยตึกสูงและสังคมแห่งความเจริญเท่านั้น ประเทศนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายไม่ว่าจะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือ สถาปัตกรรมต่างๆ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก ด้วยเหตุผลเหล่านี้เอง ทำให้สำหรับใครหลายๆคนที่รักและหลงไหลในการท่องเที่ยว ยกให้อเมริกาเป็นอีกจุดหมายปลายทายที่ควรจะต้องไปเยือนให้ได้สักครึ่งหนึ่งในชีวิตเลยทีเดียว

แต่อย่างไรก็ตามการจะ ไปอเมริกา ได้ จำเป็นต้องมีการวางแผนให้ดีพอสมควร สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการแนวทางในการเตรียมตัวไปอเมริกานั้น  มีสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมเอาไว้ให้พร้อมในเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

  1. พาสปอร์ต หรือหนังสือเดินทาง ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเดินทางไปต่างประเทศ เนื่องจากเป็นเอกสารสากลที่จะใช้ในการยืนยันเพื่อแสดงตัวตน รวมไปถึงการทำธุรกรรมต่างๆ ในต่างประเทศ ทั้งนี้หากยังไม่มีสามารถติดต่อของทำได้ที่หน่วยงานของรัฐที่เปิดบริการ แต่หากมีแล้ว ให้ตรวจสอบ วันหมดอายุให้ดี ทั้งนี้ ก่อนการเดินทาง พาสปอร์ตควรมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนจึงจะถือว่าปลอดภัย สำหรับการเดินทางเข้าประเทศ สหรัฐอเมริกา
  2. ขอวีซ่า หนึ่งสิ่งสำหรับผู้ที่จะเตรียมตัวไปอเมริกาจำเป็นต้องรู้ คือประเทศนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับหรืออนุญาติให้ผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยสามารถเข้าประเทศได้โดยไม่มีวีซ่า ดังนั้นการขอวีซ่าเดินทางไปอเมริกาจึงถือเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญมากที่เดียว โดยเบื้องต้น ขั้นตอนการขอวีซ่าสามารถทำได้ตาทขั้นตอนต่อไปนี้

  • ยื่นคำร้อง โดยปัจจุบันสามารถยื่นเรื่องผ่านระบบออนไลน์ได้ ตามลิงค์ ceac.state.gov
  • ชำระค่าบริการ เมื่อยื่นเรื่องสำหรับการสมัครขอวีซ่าผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อย ผ่านระบบธนาคารที่แจ้งในเว็บไซต์ ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่ประมาณ 160 USD สำหรับวีซ่าชั่วคราวประมาณ 6 เดือน
  • สัมภาษณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมและได้วันนัดหมายเข้าสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว ก็ไปสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่นัดเอาไว้ โดยทางสถานทูตหรือกลศุลอเมริกาจะแจ้งผลการสัมภาษณ์ให้ได้ทราบหลังจบการสัมภาษณ์ทันที ทั้งนี้ผลการสัมภาษณ์นั้น สามารถเป็นไปได้ทั้งสองทาง ในขั้นตอนนี้จึงควรตอบคำถามจากเจ้าหน้าที่ตามความเป็นจริงอย่างตั้งใจ โดยเมื่อผ่านแล้ว ให้มอบหนังสือเดินทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปทำวีซ่า และจะได้คืนหลังจากนั้น ผ่านการส่งไปรษณีย์ ใน 3 – 7 วัน  นอกจากนี้

ในขั้นตอนการสัมภาษณ์นั้น มีเอกสารสำคัญที่ควรเตรียมเอาไว้ให้พร้อมดังต่อไปนี้

– พาสปอร์ต

– รูปถ่าย

– ใบนัดหมายจากระบบ

– ใบเสร็จค่าธรรมเนียม

– หนังสือรับรองการทำงาน

– เอกสารแสดงรายได้

– วุฒิการศึกษา

– แผนการเดินทางโดยรวมคร่าวๆ (ควรมี)

  1. จองตั๋วเครื่องบิน และที่พักให้เรียบร้อย

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการพาสปอร์ตและวีซ่าแล้ว ขั้นตอนต่อมาควรจองที่พักและตั๋วเครื่องบินให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง เนื่องจากเป็นการเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย การเตรียมทุกอย่างเอาไว้ให้พร้อมให้ได้มากที่สุดนั้น จึงถือว่าเป็นการดีต่อตัวผู้เดินทางเอง

  1. วางแผนการเดินทาง ขั้นตอนนี้ถือเป็นอีกขั้นตอนสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการไปอเมริการ ควรศึกษาเส้นทาง, สถานที่ท่องเที่ยวและระบบการขนส่งภายในประเทศให้ดีเสียก่อนเพื่อให้สามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆที่ต้องการได้โดยไม่หลงและอาจจะเป็นการนำพาปัญหายุ่งยากอื่นๆให้ตามมาอีกมากมาย
  2. ตรวจสอบสภาพอากาศ เนื่องจากประเทศอเมริกานั้น อยู่ในภูมิประเทศที่มีความแตกต่างกับประเทศไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้นก่อนออกเดินทางจึงควรเช็คสภาพอากาศในช่วงเวลาที่ต้องการไปให้ดี เพื่อให้สามารถจัดประเป๋าเสื้อผ้าและปัจจัยสำคัญอื่นๆที่จำเป็น ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
  3. แลกเปลี่ยนเงิน และเนื่องจากประเทศไทยและอเมริกามีความแตกต่างของค่าเงินที่ใช้ภายในประเทศ การแลกเงินเตรียมเอาไว้จึงเป็นสิ่งที่ควรทำ โดยขั้นตอนนี้สามารถทำได้ทั้งก่อนออกเดินทางและในระหว่างการเดินทาง เพื่อให้มีเงินสดเอาไว้ใช้ตามความจำเป็น หรือต้องการชอปปิ้งซื้อของที่ระลึกจากเมืองต่าง ๆ ทั้งนี้หากผู้เดินทางสามารถเตรียมความพร้อมหรือตรวจสอบอัตราค่าแลกเปลี่ยนเอาไว้ให้ดีก่อนแลก ก็อาจจะช่วยได้เงินสกุล USD มากขึ้นกว่าเดิม ความค่าความผันผวนของสกุลเงินที่ขึ้นลงในแต่ละวันนั่นเอง

และทั้งหมดนี้คือพื้นฐานที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนออกเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม อาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม เช่นวัฒนธรรม อาหาร หรือ ความต่างของเวลา ทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยได้อย่างไร้ความกังวล สร้างความสุขความปลอดภัยให้เกิดขึ้นภายในช่วงระยะเวลาที่ได้ท่องเที่ยวอยู่ภายในประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเอง