วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

เที่ยวต่างประเทศโดยไม่ต้องขึ้นเครื่องบิน

เที่ยวต่างประเทศโดยไม่ต้องขึ้นเครื่องบิน

สำหรับคนที่อยากเดินทางไป ท่องเที่ยวต่างประเทศ แต่มีความกังวลใจส่วนตัวเรื่องของการขึ้นเครื่องบิน วันนี้เรามีวิธีการเที่ยวประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงที่สามารถข้ามด่านชายแดนโดยที่ไม่ต้องขึ้นเครื่อง

ข้ามด่านไปเที่ยวประเทศลาว

ประเทศเพื่อนบ้านเมืองพี่เมืองน้องของไทย นอกจากจะสามารถข้ามไปเที่ยวได้เองแล้ว ข้อดีของการเที่ยวประเทศลาวคือภาษาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกับประเทศไทย และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย โดยมีด่านชายแดนข้ามไปยังลาวดังนี้

 • ด่านบ้านฮวก ปางมอน จังหวัดพะเยา
 • ด่านห้วยโก๋น เมืองเงิน จังหวัดน่าน
 • ด่านท่าลี่ น้ำเหือง จังหวัดเลย
 • ด่านหนองคาย เวียงจันทน์ จังหวัดหนองคาย
 • ด่านนครพนม ท่าแขก จังหวัดนครพนม
 • ด่านช่องเม็ก วางเต่า จังหวัดอุบลราชธานี

ประเทศกัมพูชา

อีกหนึ่งประเทศที่อยู่ติดกับประเทศไทยและมีด่านชายแดนอยู่หลายจังหวัดทั้งจุดผ่านแดนถาวรจุดผ่อนปรนอื่นๆ ประเทศกัมพูชามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายโดยเฉพาะนครวัดนครธม 1 ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่คนไทยหลายคนต้องไปดูให้ได้

 • ด่านบ้านหาดเล็ก เกาะกง จังหวัดตราด
 • ด่านบ้านคลองลึก ปอยเปต จังหวัดสระแก้ว
 • ด่านช่องจอม โอเสม็ด จังหวัดสุรินทร์
 • บ้านผักกาด บ้านคลองจะกล่อม จังหวัดจันทบุรี
 • ช่องสะงำ อันลองเวง จังหวัดศรีสะเกษ
 • บ้านแหลม บ้านกัมเรียง จังหวัดจันทบุรี

ทั้งนี้ในการเดินทางข้ามด่านชายแดนออกนอกประเทศ โดยปกติแล้วจะต้องมีเอกสารขอทำบัตรผ่านแดน โดยการยื่นพาสปอร์ต หรือหากไม่มี สามารถขอบัตรผ่านแดน ( border pass )ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในแต่ละท้องที่ ซึ่งจะต้องเตรียมเอกสารเช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย และค่าธรรมเนียม แต่ทางนี้ก่อนออกเดินทางควรจะหาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อน