วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

เข้าไทยโดยไม่ต้องขอวีซ่า มีประเทศไหนบ้างมาดูกัน

 เข้าไทยโดยไม่ต้องขอวีซ่า มีประเทศไหนบ้างมาดูกัน

 

ปกติแล้วเราคนไทยนั้นก็มักจะทราบว่าตนเองสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวหรือพำนักอยู่ในประเทศใดได้บ้างโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าเป็นจำนวนระยะเวลากี่วัน แต่ประเทศไทยของเราเองก็มีการอนุญาตให้ประเทศหรือดินแดนบางที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวหรือวีซ่าและสามารถอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นเวลาถึงไม่เกิน 30 วัน วันนี้เราจึงจะพาให้ทุกคนมารู้ว่ามีประเทศไหนบ้างที่สามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศของเราได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่า ซึ่งจากการประกาศกระทรวงมหาดไทยในวันที่ 4 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

คนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางของ 56 ประเทศและเขตเศรษฐกิจนั้นสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ชั่วคราวและพักอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน ข้อกำหนดคือสามารถเดินทางมาได้ครั้งละ 30 วันไม่เกิน 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน เงินติดตัวต้องมีไม่น้อยกว่า 10,000 บาทต่อคนหรือ 20,000 บาทต่อครอบครัว หากต้องการจะอยู่ในประเทศไทยนานกว่า 30 วันต้องมีการรับการลงโทษตราประเภทนักท่องเที่ยวจากกงสุลใหญ่ไทยหรือสถานเอกอัครราชทูตในต่างประเทศก็มีการเดินทาง

 

โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 60 วัน ในกรณีบุคคลสัญชาติประเทศบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสิงคโปร์ มาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านพรมแดนเขตติดต่อพรมแดนทางบกจะสามารถเดินทางได้เกิน 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน ระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 30 วันต่อครั้ง ประเทศที่สามารถ เข้าไทยโดยไม่ต้องขอวีซ่า นั้นจะประกอบไปด้วย

 

 

 1. ราชรัฐอันดอร์รา
 2. เครือรัฐออสเตรเลีย
 3. สาธารณรัฐออสเตรเลีย
 4. ราชอาณาจักรเบลเยียม
 5. รับบาเรต
 6. สหพันธ์สถานรัฐบราซิล
 7. เนการาบรูไนดารุสซาลาม
 8. แคนาดา
 9. สาธารณรัฐเช็ก
 10. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
 11. สาธารณรัฐเอสโตเนีย
 12. สาธารณรัฐฟินแลนด์
 13. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 14. สหพันธรัฐเยอรมนี
 15. สาธารณรัฐเฮลเลนิก
 16. e สาธารณรัฐฮังการี
 17. สาธารณรัฐไอร์แลนด์
 18. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 19. ไอซ์แลนด์
 20. รัฐอิสราเอล
 21. สาธารณรัฐอิตาลี
 22. ญี่ปุ่น
 23. แดร็กคูล่า
 24. สาธารณรัฐลัตเวีย
 25. สาธารณรัฐลิกเตนสไตน์
 26. สาธารณรัฐลิทัวเนีย
 27. มาเลเซีย
 28. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
 29. สาธารณรัฐมัลดีฟส์
 30. สาธารณรัฐมอริเชียส
 31. ราชรัฐโมนาโก
 32. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
 33. นิวซีแลนด์
 34. ราชอาณาจักรนอร์เวย์
 35. รัฐสุลต่านโอมาน
 36. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 37. สาธารณรัฐโปแลนด์
 38. สาธารณรัฐโปรตุเกส
 39. รัฐกาตาร์
 40. สาธารณรัฐซานมาริ
 41. สาธารณรัฐสิงคโปร์
 42. สาธารณรัฐสโลวัก
 43. สาธารณรัฐสโลวีเนีย
 44. ราชอาณาจักรสเปน
 45. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
 46. สาธารณรัฐเกาหลี
 47. ราชอาณาจักรสวีเดน
 48. สมาพันธรัฐสวิส
 49. สาธารณรัฐตุรกี
 50. ยูเครน
 51. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 52. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
 53. สหรัฐอเมริกา
 54. สาธารณรัฐเปรู
 55. ฮ่องกง
 56. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม