วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

เกาะบอร์เนียว เกาะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

เกาะบอร์เนียว เกาะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

ทวีปเอเชียถือเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเรา มีหลายประเทศน้อยใหญ่ตั้งอยู่ในทวีปนี้ แน่นอนว่าประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งในนั้น ทวีปเอเชียนี้นอกจากจะมีหลายประเทศอยู่รวมกันบนแผ่นดินใหญ่ ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่อยู่ติดกับทะเลมากมายและมหาสมุทรแปรซิฟิก หมาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยเช่นกัน นอกจากหลายประเทศบนแผ่นดินใหญ่ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่อยู่บนเกาะเล็กเกาะใหญ่ และเกาะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียก็มีถึง 3 ประเทศอยู่ด้วยกันบนเกาะนั้น

“เกาะบอร์เนียว” เกาะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

เกาะบอร์เนียว เป็นเกาะที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย และยังเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากเกาะกรีนแลนด์ที่เป็นอันดับ 1 และเกาะนิวกินีประเทศออสเตรเลียที่เป็นอันดับ 2 บนเกาะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแห่งนี้แบ่งพื้นที่เป็นของ 3 ประเทศด้วยกัน คือ ประเทศอินโดนีเซีย มีพื้นที่มากที่สุดบนเกาะ มีหลายจังหวัดอยู่บนนี้ คือ จังหวัดกาลีมันตันตะวันออก จังหวัดกาลีมันตันใต้ จังหวัดกาลีมันตันตะวันตก จังหวัดกาลีมันตันเหนือ และจังหวัดกาลีมันตันกลางรองลงมาคือประเทศมาเลเซียที่มี 2 รัฐอยู่บนเกาะนี้ คือ รัฐซาบะฮ์กับรัฐซาราวัก และประเทศสุดท้ายที่มีพื้นที่บนเกาะนี้คือประเทศบรูไน

เกาะบอร์เนียวเป็นเกาะหนึ่งที่มีพื้นที่สีเขียวแบบป่าดงดิบอยู่ เนื่องจากประชากรบนเกาะของทั้ง 3 ประเทศต่างให้ความสำคัญกับระบบนิเวศ รวมถึงการอยู่ร่วมกันกับสัตว์ป่าเป็นอย่างดี ทำให้นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนเกาะแห่งนี้มักจะไปเพื่อทำกิจกรรมที่ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ อย่างการไปปีนเขา ไปชมอุทยาน เป็นต้น