วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

สิ่งที่ต้องห้ามเมื่อไปต่างประเทศ

สิ่งที่ต้องห้ามเมื่อไปต่างประเทศ

การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ นอกจากจะได้เรียนรู้ถึงความต่างของภาษา วัฒนธรรม การใช้ชีวิตแล้ว และมีสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะศึกษา หาข้อมูลก่อนที่จะเดินทางเข้าไป นั่นคือกฎหมายที่สำคัญในประเทศนั้น เพื่อที่จะรู้ว่า มีอะไรบ้างที่คุณไม่ควรทำ เพราะหากทำอาจเกิดความเสียหาย หรือผิดกฎหมายในประเทศนั้น ๆ ได้

การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ สิงคโปร์

การสูบบุหรี่นั้นไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายในสิงคโปร์ แต่ว่าด้วยกฎระเบียบในข้อห้ามการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะนั้นมีความเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณป้ายรถประจำทาง สนามเด็กเล่น และที่จอดรถด่วน ถือเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งสิ้น โดยผู้สูบบุหรี่จะต้องห่างจากทางเข้าอาคาร ที่รอรถบัส และพื้นที่ส่วนกลางอย่างน้อย 5 เมตร โดยหากคุณถือบุหรี่ที่จุดไฟไว้จะมีโทษปรับสูงสุด 100 ดอลลาร์สิงคโปร์

การพกพาหรือนำเข้ายาแก้ปวด สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

กฎหมายยาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั้นเข้มงวดมาก การพกพาหรือนำเข้ายาโดยไม่ผ่านคำสั่งแพทย์นั้นถูกมองว่าเป็นสิ่งเลวร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาประเภทที่มีสารโคเดอีน ทั้งนี้ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศจึงไม่ควรพกพายาแก้ปวดปิดตัว หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกสูงสุด 4 ปี

ดูไบ

ไม่อนุญาตให้แสดงความรักในที่สาธารณะ เช่นการกอดจูบในสถานที่ต่างๆ และการแสดงออกอันเกินควรนั้นถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย มีกรณีที่คู่รักคู่หนึ่งได้เคยแสดงความรักกันในหาดดูไบซึ่งพวกเขาได้รับโทษจำคุกถึง 6 ปี

ห้ามสวมรองเท้าส้นสูง ในพื้นที่โบราณสถาน กรีซ

ในประเทศกรีซมีกฎหมายห้ามสวมรองเท้าส้นสูงเดินในโบราณสถานต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2009 มีการให้เหตุผลว่ารองเท้าส้นสูงสามารถสร้างแรงกดบนพื้นดิน และสามารถสร้างความเสียหายทางสถาปัตยกรรมในโบราณสถานนั้นได้