วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

สวนสัตว์เชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นดอยสุเทพ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสวนสัตว์ในความดูแลขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีสัตว์อยู่จำนวนมากมายและยังมีส่วนจัดแสดงหมีแพนด้าทูตจากประเทศจีนที่เป็นดาวเด่นของที่นี่  และมีการแสดงความสามารถของสัตว์น่ารักๆ อีกหลายประเภท นอกจากนี้ สวนสัตว์เชียงใหม่ยังเป็นที่ตั้งของ ศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำครบวงจร เชียงใหม่ ซู อควาเรียม  ที่มีอุโมงค์น้ำความยาวกว่า 133 เมตร ซึ่งจัดว่ายาวที่สุดในโลก แบ่งเป็นอุโมงค์น้ำเค็ม 66.5 เมตร และอุโมงค์น้ำจืด 66.5 เมตร โดยเชียงใหม่ ซู อควาเรียมได้รวบรวมปลาน้ำจืดแห่งลุ่มแม่น้ำโขงและโลกใต้ทะเลมาไว้ในที่เดียวกัน ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ยังมีโบราณสถานที่ชื่อว่า วัดกู่ดินขาว ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเวียงเจ็ดลินที่เชื่อว่าเป็นเมืองเก่าในสมัยโบราณให้ทุกท่านได้เข้าเยี่ยมชม

ติดต่อสอบถาม :
สวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดให้บริการเวลา 8:00 น. – 17:00 น. ทุกวัน
โทร. 052-081775 , 053-893111, Fax.052-081776

บัตรผ่านประตูสวนสัตว์
บัตรผู้ใหญ่ 100 บาท
บัตรเด็ก 20 บาท (สูงไม่เกิน ๑๓๕ ซ.ม.)
นักเรียน นักศึกษา 50 บาท (บัตรยังไม่หมดอายุ และต้องไม่เกินระดับปริญญาตรี เท่านั้น)

บัตรนั่งรถบริการ (เวลาปิดให้บริการ : รถรอบสุดท้ายออก 16.45 น.)
บัตรผู้ใหญ่ 40 บาท
บัตรเด็ก 25 บาท (สูงไม่เกิน ๑๓๕ ซ.ม.)

บัตรเข้าชมหมีแพนด้า
บัตรผู้ใหญ่ 50 บาท
บัตรเด็ก 20 บาท (สูงไม่เกิน ๑๓๕ ซ.ม.)
เด็กความสูงไม่ถึง 90 ซม. และ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป(พกบัตรมาแสดงด้วย) ผ่านประตูสวนสัตว์และเข้าชมหมีแพนด้าได้โดยไม่เสียค่าใช่จ่าย

บัตรเข้าชมอควาเรียม 
บัตรผู้ใหญ่ 250 บาท
บัตรเด็ก 160 บาท (สูงไม่เกิน ๑๓๕ ซ.ม.)

บัตรเข้าชมสโนว์โดม 
บัตรผู้ใหญ่ 150 บาท
บัตรเด็ก 100 บาท (สูงไม่เกิน ๑๓๕ ซ.ม.)

บัตรเข้าสวนน้ำ
บัตรผู้ใหญ่ 50 บาท
บัตรเด็ก 30 บาท (สูงไม่เกิน ๑๓๕ ซ.ม.)

สวนสัตว์เชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นโดยนายฮาโรลด์ เมสัน ยัง (Mr.Harold Mason Young) มิชชันนารีชาวอเมริกัน ผู้เข้ามาเป็นอาสาสมัครสอนการยังชีพในป่าให้แก่พวกทหารและตำรวจชายแดน ในช่วงสงครามเกาหลี (พ.ศ. 2493 – 2496) โดยอาศัยพื้นที่บ้านที่ตนเช่าอยู่คือ บ้านเวฬุวัน เชิงดอยสุเทพ ซึ่งเป็นของนาย กี นิมมานเหมินท์ (พ.ศ. 2431 – 2508) และนางกิมฮ้อ นิมมานเหมินท์ (พ.ศ. 2437 – 2524) เป็นสถานที่เริ่มต้น โดยเริ่มเปิดเป็นสวนสัตว์เล็ก ๆ ของเอกชนขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณ พ.ศ. 2495 โดยจ้างคนพื้นเมืองและชาวเขาจำนวนไม่มากนักช่วยดูแล

สวนสัตว์เชียงใหม่

การสะสมสัตว์นานาชนิดของนาย ฮาโรลด์ เมสัน ยัง ภายในบริเวณบ้านเวฬุวันที่ตนเช่าอยู่นั้น คงมี มากขึ้น ๆ และต้องสร้างพื้นที่อาศัยในบริเวณบ้านเวฬุวันมากขึ้นคงทำให้พื้นที่อันสวยงามของบ้านเวฬุวัน เช่น สนามหญ้าหน้าบ้านถูกใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ไปโดยปริยาย จากคำบอกเล่าของศาสตราจารย์ อัน นิมมานเหมินท์ ทายาทคนหนึ่งของ นาย กี-นาง กิมฮ้อ นิมมานเหมินท์ ได้ขอให้นายฮาโรลด์ ผู้เช่าบ้านเวฬุวัน ย้ายสวนสัตว์ของเขาไปไว้ที่ ที่ดินอีกแปลงหนึ่งของนาย กี-นาง กิมฮ้อ นิมมานเหมินท์ ซึ่งอยู่เชิงดอยสุเทพเช่นกันซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่ส่วน หนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่คงโดยเหตุที่นายฮาโรลด์เป็นชาวอเมริกัน ประชาชนของประเทศที่มีอิทธิพลทางการเมืองสูงยิ่งของโลก เขาจึงติดต่อขอที่ดินป่าสงวนเชิงดอยสุเทพต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่โดยตรง จนได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนเชิงดอยสุเทพประมาณ 60 ไร่ เป็นที่ตั้งสวนสัตว์ของเอกชน เปิดบริการให้เข้าชมตั้งแต่วันจักรี 6 เมษายน พ.ศ. 2500 จนกระทั่งนายฮาโรลด์ถึงแก่อนิจกรรมในปี พ.ศ. 2518

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2520 สวนสัตว์จึงโอนเข้าสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา และสวนสัตว์ได้รับการขยายจากประมาณ 60ไร่ เป็น 130ไร่ ต่อมาอีกหกปี ในปี พ.ศ. 2526 สวนสัตว์เชียงใหม่ก็ได้รับความเห็นชอบจากกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะรัฐมนตรีให้ขยายพื้นที่บริเวณเชิงดอยสุเทพ เพิ่มเติมอีกประมาณ 500 ไร่ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน จำนวนหนึ่งโดยมี ศาสตราจารย์ อัน นิมมานเหมินท์ เป็นประธานดำเนินงานวางผังหลักกำหนดแนวทางพัฒนาสวนสัตว์เชียงใหม่

#สวนสัตว์เชียงใหม่

https://th.wikipedia.org