วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

วิธีขอวีซ่าเชงเก้น เข้าใจง่ายภายใน 5 นาที

วิธีขอวีซ่าเชงเก้น เข้าใจง่ายภายใน 5นาที

วิธีขอวีซ่าเชงเก้น ทำความรู้จักกับวีซ่าประเภทนี้ เข้าใจง่ายภายใน 5 นาที ก่อนที่คุณจะมาเรียนรู้วิธีขอวีซ่าเชงเก้น คุณต้องทำความรู้จักกับวีซ่าประเภทนี้ก่อน โดยหลายคนตั้งคำถามว่า วีซ่าเชงเก้น คืออะไร ต้องตอบเลยว่าวีซ่าประเภทนี้ ไม่ใช่วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวแต่เป็นการขอวีซ่าเพื่อไปหาสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนที่รู้จักโดยกลุ่มประเทศที่มีการตกลงแบบสมาชิก Shengen Visa ซึ่งประเทศที่เป็นสมาชิกกลุ่มนี้จะสามารถเดินทางได้อย่างง่ายมากขึ้นแบบไม่จำเป็นต้องขอเอกสารการเข้าเมืองที่ยุ่งยากเหมือนกับการขอวีซ่าทั่วไป แต่จะต้องเป็นการเดินทางภายในประเทศกลุ่มวีซ่าเชงเก้นเท่านั้น

ซึ่ง วีซ่าเชงเก้นมีกี่ประเทศ นี้จะสามารถมีอายุการเดินทางเข้าประเทศ 90 วันตามข้อตกลง โดยประเทศที่สามารถเดินทางในกลุ่มวีซ่าเชงเก้นนั้น ประกอบไปด้วย ประเทศแถบสหภาพยุโรปทั้งหมด 12 ประเทศ ซึ่งไม่ว่าจะเป็น ประเทศมอลตา สาธารณรัฐเช็ก ประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศฟินแลนด์ ประเทศลิทัวเนีย ประเทศแลตเวีย ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศโปแลนด์ ประเทศโปรตุเกส ประเทศสโลวัก ประเทศสโลวีเนีย ประเทศเบลเยียม ประเทศออสเตรีย ประเทศเอสโตเนีย ประเทศสเปน ประเทศฮังการี ประเทศกรีซ ประเทศสวีเดน ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเดนมาร์ก ประเทศเยอรมันนี ประเทศอิตาลี โดยประเทศเหล่านี้คุณสามารถที่จะเข้าออกหากันได้โดยใช้วีซ่าเฉพาะนั่นเอง

 

 

วิธีขอวีซ่าเชงเก้น ไม่ยากอย่างที่คิด แนะนำวิธีง่ายที่สุดสำหรับมือใหม่ก็ขอได้

รู้หรือไม่ว่าสำหรับแนวทางและ วิธีขอวีซ่าเชงเก้น คล้ายกับการขอวีซ่าทั่วไปและไม่ได้ยากอย่างที่ใครหลายคนคิด โดยสามารถขอผ่านหรืออย่างง่าย ซึ่งการขอ วีซ่าเชงเก้นสำหรับเที่ยวยุโรป ประเภทนี้นั้นจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางข้ามประเทศกลุ่มยุโรปได้ดีและสะดวกมากขึ้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใครที่ต้องการเดินทางไปหาญาติภายในทวีปเดียวกันหรือการเดินทางทำงานข้ามประเทศยุโรปอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งมี วิธีขอวีซ่าเชงเก้น 2023 ทั้งหมดดังนี้

  1. หากคุณต้องการจะขอวีซ่าประเภทนี้นั้นคุณสามารถขอได้ตั้งแต่ประเทศต้นทางที่คุณจะเดินทางไปครั้งแรก ยกตัวอย่างเช่นหากคุณเดินทางจากไทยไปประเทศเนเธอร์แลนด์และต้องการไปต่อที่ประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศที่สอง คุณจะต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ไปตั้งแต่ประเทศเนเธอร์แลนด์นั่นเอง
  2. จัดการพาสปอร์ตให้เรียบร้อยซึ่งพาสปอร์ตต้องไม่หมดอายุหรืออย่างน้อยจะต้องมีอายุประมาณสามเดือนนับตั้งแต่เราเดินทางไปและเดินทางกลับ และหน้าพาสปอร์ตจะต้องมีน่าว่างเพียงพอประมาณสองหน้าสำหรับการปั๊มตราเข้าประเทศ เพิ่งพาสสปอร์ตถือเป็นสิ่งสำคัญในการยื่นขอวีซ่าอย่างมาก
  3. เอกสารในการทำวีซ่าจะต้องพร้อมและมีความถูกต้อง ซึ่งคุณสามารถที่จะดาวน์โหลดคำขอทำวีซ่าหรือเอกสารได้จากเว็บไซต์ของสถานทูตจากประเทศที่เราจะเดินทางไปประเทศแรกนั่นเอง ซึ่งจำเป็นที่จะต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางประมาณ 90 วันหรือจะต้องไม่ต่ำกว่า 15 วัน
  4. การเตรียมเอกสารสำหรับทำวีซ่าประเภทนี้ ประกอบไปด้วยรูปถ่ายขนาด 2 นิ้วพื้นหลังสีโทนอ่อน หนังสือรับรองเงินเดือนหรือรายได้ย้อนหลังประมาณหกเดือน สำเนาตั๋วเครื่องบินการเดินทางหรือใบจองที่พัก การวางแผนการเดินทางซึ่งจะต้องบอกว่าคุณจะไปเดินทางด้วยวิธีใดและพักที่ไหนเป็นเวลากี่วัน นอกจากนี้คุณจะต้องระบุหากกรณีที่คุณได้รับคำเชิญจากหน่วยงานองค์กรเพื่อไปทำงาน แต่หากใครต้องการไปเยี่ยมครอบครัวควรจะต้องมีหนังสือรับรองความเป็นญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็น สำเนาสูติบัตรหรือทะเบียนบ้าน เป็นต้น

 

 

วิธีขอวีซ่าเชงเก้น ในกรณีที่ไม่ผ่าน หาสาเหตุและแก้ไขได้ด้วยวิธีนี้

สำหรับปัญหาที่พบเจอบ่อยเกี่ยวกับ วิธีขอวีซ่าเชงเก้น ไม่ผ่านนั้นสามารถแก้ไขได้ โดยอันดับแรกคุณต้องมาดูก่อนว่าสาเหตุที่วีซ่าไม่ผ่านนั้นเกิดจากสาเหตุใด ไม่ว่าจะเป็นการกรอกเอกสารที่ไม่ครบถ้วนหรือถูกต้อง หากเป็นในกรณีนี้ให้คุณกลับมาย้อนดูเอกสารและแก้ไขให้ถูกต้องด้วยการกรอกข้อมูลให้ชัดเจนและการเตรียมเอกสารตามความจริง แต่หากรายได้ของเอกสารต่ำกว่ากำหนดหรือไม่เพียงพอ คุณจะต้องไปเดินสเตทเม้นท์ใหม่ เพื่อให้เงินในบัญชีเข้าออกเพราะมีผลต่อ การขอวีซ่าเชงเก้น  นอกจากนี้หากคุณมีบุคคลที่สามารถอ้างอิงได้ในประเทศนั้นไม่ว่าจะเป็น สามี หรือ ภรรยา รวมไปถึงญาติพี่น้อง ให้ใช้อ้างอิงกับเอกสารของคุณจะทำให้วีซ่าผ่านแน่นอน

 

 

 

 

วิธีขอวีซ่าเชงเก้น ทำความรู้จักกับวีซ่าประเภทนี้ เข้าใจง่ายภายใน 5 นาที