วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

ขอวีซ่า พํานักระยะยาวญี่ปุ่น

02 ก.ค. 2021
3095

ขอวีซ่า พํานักระยะยาวญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นนั้นเป็นเมืองในฝันที่หลายคนอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ เพราะมันเต็มไปด้วยความสะดวกสบาย ความเจริญก้าวหน้า แถมยังเป็นเมืองที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกด้วย คนไทยหลายคนจึงชื่นชอบประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมากถึงขั้นที่อยากจะเข้าไปเรียนหรือทำงานในประเทศญี่ปุ่นเพื่อย้ายถิ่นฐานไปอาศัยอยู่ในประเทศนั้นโดยเฉพาะ ซึ่งการจะไปเรียนหรือไปทำงานที่มีระยะเวลาการพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนานกว่า 6 เดือนขึ้นไปนั้นจำเป็นจะต้องขอวีซ่าพำนักระยะยาว

ขอวีซ่า

ในกรณีที่เป็นนักเรียนสามารถขอวีซ่าสำหรับนักศึกษาได้ หรือหากเป็นผู้ที่มีรายได้สูงแล้วต้องการจะไปท่องเที่ยวในระยะยาวตั้งแต่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปีสามารถขอวีซ่ากิจการเฉพาะเจาะจงบุคคลที่มีรายได้สูง โดยต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีเงินฝากในธนาคารตั้งแต่ 30 ล้านเยนขึ้นไปสามารถรวมกับภรรยาหรือคู่สมรสได้ หากมาพร้อมกับคู่สมรสการท่องเที่ยวและการทำกิจกรรมนั้นจะต้องทำด้วยกัน อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกัน แต่หากเป็นคนไปทำงานหรือต้องการจะย้ายไปอยู่อาศัยโดยที่ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วจะเป็นวีซ่าสำนักระยะยาวแทน โดยวีซ่าประเภทนี้จะสามารถเข้าพักในประเทศญี่ปุ่นได้ 6 เดือน สูงสุดนาน 1 ปีโดยต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าระยะยาวก่อนเข้าพักที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศก่อนวีซ่าจะหมดอายุ

ข้อกำหนดของการขอวีซ่าพำนักระยะยาวคือต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์จำนวน 30 ล้านเยนหรือมากกว่า โดยต้องทำการแปลงเงินเป็นสกุลเงินเยนของญี่ปุ่น ส่วนเอกสารนั้นจะต้องมีหนังสือเดินทาง แบบฟอร์มขอวีซ่า 1 ฉบับพร้อมกับแนบรูป 1 ใบ หนังสือรับรองการมีสิทธิ์ 1 ฉบับ ตารางเวลาในการอยู่อาศัยและท่องเที่ยว สมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์รายการเข้าออกของเงินในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนเดินทาง ที่ต้องมีจำนวนเงินฝากและเงินออมมากกว่า 30 ล้านเยน หรือมีวัสดุที่สามารถทำการตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้

เอกสารยืนยันว่าเรานั้นมีประกันทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นประกันอุบัติเหตุ ประกันการเดินทาง ประกันชีวิต ในกรณีที่บาดเจ็บล้มป่วยหรือเสียชีวิตในต่างประเทศ สุดท้ายคือเอกสารแสดงว่าในช่วงเวลาต่างๆ นั้นจะอาศัยและทำกิจกรรมอะไรในพื้นที่ใดบ้าง หากมีคู่สมรสมาพร้อมกันจะต้องเตรียมเอกสารอีก 1 ชุด พร้อมกับทะเบียนสมรส หลังจากที่ได้วีซ่าพำนักระยะยาวแล้วสิ่งที่ควรทำคือการเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นตามแผนการที่ได้วางเอาไว้ที่ยื่นไปพร้อมกับเอกสารขอวีซ่า ศึกษาข้อกฎหมายให้ดี เพียงเท่านี้เราก็จะได้ไปอยู่อาศัยในประเทศที่เราใฝ่ฝันแล้ว